marker-brown

Koło, ul. Włocławska 1

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Brownfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Mieszkalne
Powierzchnia: 667 m2
Adres: Koło, ul. Włocławska 1
Cena wywoławcza: 400000 zł
Wolna od obciążeń:

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 8.00 do 15.00, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Blizna, Kolejowa uchwalonym uchwalą Rady Miejskiej w Kole Nr XLII/337/2006 z dnia 28 marca 2006 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXXIII/253/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 36/09 z dnia 10 marca 2009 r., poz. 516), dz. nr 3 (ark. mapy 33) znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne lub w obiektach wolnostojących (MWU – 2).