marker-brown

Koło, ul. Sejmikowa

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Brownfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Mieszkalne
Powierzchnia: 629 m2
Adres: Koło, ul. Sejmikowa
Cena wywoławcza: 55000 zł
Wolna od obciążeń:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/338/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 185 poz. 3143 z dnia 29 października 2009 r., nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie w mpzp MN).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 800 do 1500, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.